Dodavanje komentara ćelijama

Ponekad je od pomoći ako imate dokumentaciju u kojoj su objašnjeni pojedini elementi radnog lista. Jedan način za dokumentovanje onoga što radite jeste dodavanje komentara ćelijama. To je korisna mogućnost kada treba da opišete određenu vrednost ili da objasnite kako radi formula.

Da biste ćeliji pridružili komentar, izaberite je pa zadajte komandu Review → Comments → New Comment. Drugi način je da ćeliju pritisnete desnim tasterom miša i odaberete Insert Comment iz priručnog menija. Excel umeće komentar koji ukazuje na to da je ćelija aktivna. Na početku, komentar se sastoji samo od vašeg imena. Upišite tekst komentara i pritisnite bilo gde na listu da biste sakrili komentar. Veličinu komentara možete promeniti tako što ćete pritisnuti i povući strane njegovog okvira. Na slici vidi se ćelija s komentarom.

dodavanjekomentara101

Ćelije kojima je pridružen komentar imaju mali crveni trougao kao indikator u gornjem desnom uglu. Kada na neku od njih postavite pokazivač miša, komentar će se pojaviti.

Možete upravljati prikazom komentara. Otvorite karticu Advanced okvira za dijalog Excel Options. U odeljku Display nalazi se opcija koja omogućava da isključite indikatore komentara ukoliko želite.

dodavanjekomentara102

Formatiranje komentara

Ukoliko vam se ne dopada podrazumevani izgled komentara ćelija, upotrebite grupe Home → Font i Home → Alignment da biste izmenili njihov izgled.

Još više opcija formatiranja dostupno je kada pritisnete okvir komentara i iz priručnog menija odaberete Format Comment. Excel će otvoriti okvir za dijalog Format Comment u kom možete promeniti mnoge aspekte izgleda komentara.

U komentaru možete prikazati i sliku. Otvorite karticu Colors and Lines okvira za dijalog Format Comment. Pritisnite padajuću listu Color and Lines i izaberite stavku Fill Effects. U okviru za dijalog Fill Effects otvorite karticu Picture i potom pritisnite dugme Select Picture da biste odabrali datoteku slike. Na slici vidi se komentar koji sadrži sliku.

dodavanjekomentara103

Čitanje komentara

Da biste pročitali sve komentare u radnoj svesci, odaberite Review → Comments → Next. Pritiskajte nanovo ovu komandu da biste prošli kroz sve komentare u radnoj svesci. Da biste komentare iščitavali obrnutim redosledom, odaberite Review → Comments → Previus.

Sakrivanje i prikazivanje komentara

Ukoliko želite da se svi komentari ćelija vide (bez obzira na to koja je ćelija aktivna), odaberite Review → Comments → Show All Comments. Ista komanda služi i za sakrivanje svih komentara ćelija. Da biste uključili ili isključite prikaz pojedinačnih komentara, izaberite ćeliju s komentarom i potom odaberite Review → Comments → Show/Hide Comments.

Menjanje komentara

Da biste izmenili komentar, aktivirajte ćeliju, pritisnite desni taster miša i odaberite opciju Edit Comment iz priručnog menija. Kada izmenite komentar, pritisnite bilo koju ćeliju.

Brisanje komentara

Da biste obrisali komentar, aktivirajte ćeliju s komentarom i odaberite Review → Comments → Delete. Ili, pritisnite desni taster miša, pa iz priručnog menija odaberite Delete Comment.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *