Složenije formule za brojanje

Kriterijum And

Ovaj kriterijum broji ćelije koje ispunjavaju sve zadate uslove. Uobičajen primer je formula za brojanje vrednosti koje spadaju u raspon brojeva. Na primer, želite da prebrojite ćelije čija je vrednost veća od 100 i manja od 200 ili jednaka tom broju. U tom slučaju, nova funkcija COUNTIFS obaviće posao:

=COUNTIFS(E14:E48,”>100”,E14:E48,”<=200”)

Funkcija COUNTIFS prihvata proizvoljan broj uparenih argumenata. Prvi član para je pod ručje koje će se brojati (u našem primeru E14:E48, to područje se zove Suma). Drugi član para je kriterijum. Prethodni primer sadrži dva para argumenata i daje broj ćelija u kojima je Suma već a od 100, a manja od 200 ili jednaka tom broju.

Ova formula broji vrednosti koje su veće od 100, a zatim od rezultata oduzima broj vrednosti većih od 200. Rezultat je broj ćelija koje sadrže vrednost veću od 100, a manju od 200 ili jednaku tom broju. Ova formula bi vas mogla zbuniti jer sadrži uslov „>200“ a cilj je izračunati broj vrednosti manjih od 200 ili jednakih tom broju.

Kriterijum će se ponekad zasnivati i na ćelijama izvan područja ćelija koje se broje. Recimo da vam treba broj prodaja koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • Mesec je januar,
  • PredstProd je Hamza i
  • Suma je veća od 100 evra.

Sledeća formula (koja će funkcionisati u verzijama Excela 2007 i 2010) vraća broj stavki koje ispunjavaju sva tri uslova. Primetićete da funkcija COUNTIFS koristi tri para argumenata:

=COUNTIFS(B14:B48,”januar”,C14:C48,”Hamza”,E14:E48,”>100”)

Formula koja će funkcionisati u svim verzijama Excela koristi funkciju SUMPR0DUCT. Sledeća formula daje isti rezultat kao prethodna:

=SUMPRODUCT(- -(B14:B48=”januar”),- -(C14:C48=”Hamza”),- -(E14:E48>100))

Za brojanje ćelija pomoću kriterijuma Or ponekad možete da upotrebite više funkcija COUNTIF. Naredna formula, na primer, daje broj prodaja u januaru ili februaru:

=COUNTIF(Mesec,”januar”)+COUNTIF(Mesec,“februar“)

Funkciju COUNTIF možemo upotrebiti i ukoliko želimo da izračunamo koliko je prodaja imao svaki od radnika, kao što je prikazano na slici, za to smo koristili formulu:

=COUNTIF($C$14:$C$48,L18)

slozenefor301

 

Vežba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *