Formule za uslovno sabiranje

Na slici je prikazana jednostavna tabela sa tri kolone. Uneo sam podatke, a potom opseg ćelija pretvorio u tabelu komandom Insert ⟶ Tables ⟶ Table. Nisam zadao ime, pa tabela nosi podrazumevano ime Table1.

Ukoliko hoćete da izračunate ukupnu projektovanu (Planirano) i ostvarenu (Ostvareno) zaradu, ne morate ni pisati formulu. Samo pritisnite dugme da biste tabeli dodali red s formulama za zbirove:

  1. Aktivirajte bilo koju ćeliju u tabeli.
  2. Potvrdite polje Table Tools ⟶ Design ⟶ Table Style Options ⟶ Total Row.
  3. Aktivirajte ćeliju u redu za zbir, pa s padajuće liste izaberite vrstu formule koja će biti upotrebljena. Na primer, da biste izračunali zbir kolone Ostvareno, sa padajuće liste u ćeliji D15 izaberite stavku SUM. Excel će napraviti sledeću formulu:

=SUBTOTAL(109,Ostvareno)

uslovnosabiranje321

Za funkciju SUBTOTAL, 109 je numerisani argument koji predstavlja funkciju SUM. Drugi argument funkcije SUBTOTAL je ime kolone, u uglastim zagradama.

Prikaz reda za zbir možete uključivati i isključivati komandom Table Tools ⟶ Design ⟶ Table Style Options ⟶ Total Row. Ako ga isključite, program će prikazati izabrane opcije sabiranja kada ga ponovo uključite.

Možemo izračunati koliko smo planirali a koliko ostvarili za svaki mesec koristeći formulu:

=[Ostvareno]-[Planirano]

uslovnosabiranje322

Sabiranje samo negativnih vrednosti

Sledeća formula daje zbir negativnih vrednosti u koloni G, to jest, daje broj dana posle roka za sve fakture. Za ovaj radni list, rezultat formule je -44.

=SUMIF(G10:G19,”<0”)

Pošto treći argument nije upisan, drugi argument („<0”) primenjuje se na vrednosti u području G10:G19.

Sabiranje vrednosti poređenjem teksta

Ova formula daje ukupan iznos faktura za kancelariju u Prištini:

=SUMIF(C19:C28,”Priština”,D19:D28)

Za sabiranje faktura iz svih kancelarija osim prizrenske, koristite sledeću formulu:

=SUMIF(C19:C28,”<>Prizren”,D19:D28)

Sabiranje vrednosti poređenjem datuma

Naredna formula daje ukupan iznos faktura koje dospevaju posle 1. aprila 2016. godine:

=SUMIF(E19:E28,”>=”&DATE(2016,4,1),D19:D28)

Primetili ste da je drugi argument funkcije SUMIF izraz. U izrazu se koristi funkcija DATE, koja daje datum. Operator poredenja, između navodnika, povezan je (pomoću operatora &) s rezultatom funkcije DATE.

Formula koja sledi daje ukupan iznos faktura koje dospevaju u narednom periodu (uključujući i tekući dan):

=SUMIF(E19:E28,”>=”&TODAY(),D19:D28)

Formule za uslovno sabiranje na osnovu više kriterijuma

U svim prethodnim primerima korišćen je samo po jedan kriterijum. Primeri u ovom odeljku ilustruju sabiranje na osnovu više kriterijuma.

Na slici ponovo je prikazan uzorak radnog lista, na kome se nalazi i rezultat nekoliko formula za sabiranje na osnovu više kriterijuma.

uslovnosabiranje323

Sabiranje na osnovu kriterijuma And

Recimo da vam treba iznos faktura koje su prešle rok i povezane su s kancelarijom u Prištini. Drugim rečima, vrednosti iz područja Iznos biće sabrane samo ako su ispunjena oba sledeća kriterijuma:

  • Odgovarajuća vrednost u području G19:G28 je negativna.
  • Odgovarajući tekst u području C19:C28 je Priština.

Ukoliko se radni list neće koristiti u verziji starijoj od Excela 2007, sledeća formula će obaviti zadatak:

=SUMIFS(D19:D28,G19:G28,”<0”,C19:C28,”Priština”)

Vežba

Domaći

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *